กิจกรรมอื่นๆ
อบรม "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเติมแต่งพลาสติก" รุ่นที่ 3
9/05/2017

สถาบันพลาสติก จัดอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเติมแต่งพลาสติก" รุ่นที่ 3 โดยสถาบันฯ ได้เชิญ ผศ.ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจำนวนมาก อบรม ณ สถาบันพลาสติก ห้องอบรม 304 ชั้น 3 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กล้วยน้ำไท เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

กลับหน้าหลัก Share