กิจกรรมอื่นๆ
สัมมนา ดัชนีอุตสาหกรรม
7/06/2017

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม​ ร่วมกับ สถาบันพลาสติก จัดสัมมนา เรื่อง"ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 2560 และ การใช้ประโยชน์จากดัชนีอุตสาหกรรม" โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรม ให้แก่หน่วยงานภาครั​ฐ​และเอกชนในจังหวัดลำพูน โดยมีผู้ประกอบการในจังหวัดให้ความสนใจเข้าใจเข้าร่วม ณ โรงแรมแกรนด์จามจุรี ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

กลับหน้าหลัก Share