กิจกรรมอื่นๆ
สัมมนา “ใช้พลาสติกถูกวิธี ชีวีปลอดภัย”
16/06/2017

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริโภค โดยร่วมกับสถาบันพลาสติก ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างถูกวิธี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงก่อให้เกิดงานสัมมนา “ใช้พลาสติกถูกวิธี ชีวีปลอดภัย” ขึ้นเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้หรือผู้บริโภคด้วยเครื่องหมายแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติก ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ประเภท โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้รับเกียรติโดย คุณวิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาเป็นประธานเปิดงานสัมมนา, วิทยากรที่ร่วมเสวนาอย่างคับคั่งนำโดย นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ (ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) นายธีระ แก้วพิมล (อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี) และดำเนินรายการ โดย ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เค พาร์ค แกรนด์โฮเต็ล จังหวัดสุราษฏร์ธานี

กลับหน้าหลัก Share