กิจกรรมอื่นๆ
สถาบันพลาสติก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ)
27/06/2017

ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ) กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก ครั้งที่ 2/2560 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

กลับหน้าหลัก Share