กิจกรรมสถาบันพลาสติก
Plastics & Rubber forum 2013
4/04/2013

Plastics & Rubber  forum 2013 เป็นการเสวนาในหัวข้อ “การสร้างคุณค่า พัฒนาศักยภาพการผลิต สู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค ในวันพฤหัสบดี ที่4 เมษายน 2556 โดยมีการเชิญ  คุณชวัตร ตรังอดิศัยกุล(กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด), ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก),คุณบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง(ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการบริหาร บริษัท ยูเนี่ยนพัฒนกิจ จำกัด)และ ผศ.ดร.กฤษฏา สุชีวะ ร่วมสนทนาในหัวข้อข้างต้น  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการก้าวสู่ผู้นำอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง โดยมีการตอบรับจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกและยางรวมถึงบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 

กลับหน้าหลัก Share