กิจกรรมอื่นๆ
สัมมนาและเสวนา"พลาสติกปลอดภัย เช็ค ใช้ ชัวร์"
25/09/2017

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบลันพลาสติก จัดสัมมนาและเสวนาในหัวข้อ "พลาสติกปลอดภัย เช็ค ใช้ ชัวร์" โดยได้รับเกียรติจาก คุณอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธาน โดยมี ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน อาทิ คุณมยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก และสมาคมบรรจุภัณฑ์ คุณชัยสิทธิ์ บุญกัน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อ.อุมา บริบูรณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คุณภราดร จุลชาต เลขาธิการ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก และ คุณคงศักดิ์ ดอกบัว ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก มาเป็นพิธีกรในการเสวนา ณ ห้องประชุม Silk 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

กลับหน้าหลัก Share