กิจกรรมสถาบันพลาสติก
หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการฉีดพลาสติก ระดับ พื้นฐาน รุ่นที่ 2
6/03/2013

    เมื่อ วันพุธ ที่6 มีนาคม 2556 – วันศุกร์ ที่8 มีนาคม 2556 ทางสถาบันพลาสติกได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรม ในหัวข้อ “เทคนิคการฉีดพลาสติก ระดับ พื้นฐาน รุ่นที่ 2 ณ สถาบันพลาสติก ” ในหลักสูตรการอบรมข้างต้นนั้นได้รับกับตอบรับจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก และมีการบรรยายโดย รศ.วิโรจน์  เตชะวิญญูธรรม(ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกของประเทศไทย) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมอย่างครบวงจร ตั้งแต่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุพลาสติกไปจนถึงการปฏิบัติงานจริงกับเครื่องฉีดพลาสติก จึงทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมั่นใจได้ว่าเมื่อท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ทางสถาบันพลาสติกจัดขึ้นนั้นท่านสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้แน่นอน(บุคคลที่สนใจไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการฉีดพลาสติกก็สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ )  ทั้งนี้ทางสถาบันพลาสติกขอเชิญชวนบุคคลที่มีความสนใจในงานฉีดพลาสติกเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร เทคนิคการฉีดพลาสติก ระดับ พื้นฐาน รุ่นที่ 3 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2556(ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วัน)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

        สถาบันพลาสติก : อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ชั้น 2 เลขที่ 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 โทร: 0 2391 5340 – 43     โทรสาร : 0 2712 3341

Email : info@thaiplastics.org,piyawat.p@thaiplastics.org

 

กลับหน้าหลัก Share