กิจกรรมอื่นๆ
"เทคนิคการเป่าขวดพลาสติก ISBM" รุ่นที่2
2/02/2018

สถาบันพลาสติก จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป่าขวดพลาสติก ISBM" รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พีระวัฒน์ สมนึก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ด้านการเลือกใช้วัตถุดิบ การเป่าพรีฟอร์ม การขึ้นรูปขวดพลาสติก รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าอบรมอย่างเป็นกันเอง โดยหลักสูตรนี้จัดอบรมเมื่อวันที่ 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรม 304 ชั้น3 สถาบันพลาสติก อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ

กลับหน้าหลัก Share