กิจกรรมอื่นๆ
ขยายเวลา !! Medical Device Inno Award 2018 ถึง 30 เมษายน
20/03/2018

"การประกวดแนวคิดนวัตกรรมการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ"

การสร้างสรรค์เพื่อลดทอดอุปสรรคและยกระดับคุณภาพการดำรงชีวิตของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป โดยเป็นแนวคิดใหม่สามารถใช้งานได้ง่าย ..... 
 

ขยายเวลาเปิดรับสมัคร ถึง 30 เมษายน !!!

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 089 490 8270  คุณไพศาล

Download
กลับหน้าหลัก Share