กิจกรรมอื่นๆ
หลักสูตร การลดต้นทุนในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก รุ่นที่ 9
25/01/2019
หลักสูตร การลดต้นทุนในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก รุ่นที่ 9

ผู้เข้าอบรมได้ความรู้กลับไปปรับปรุงกระบวนการผลิตของตนเอง ลดการสูญเสียตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

กลับหน้าหลัก Share