กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
งานสัมมนา “อึด ฮึด สู้ ฟื้นฟูอุตสาหกรรมพลาสติกไทย”
24/11/2012

    จากวิกฤติอุทกภัยใหญ่ปี 2554 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมพลาสติกซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย มีโรงงานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยกว่า 900โรงงาน และส่งผลกระทบต่อแรงงานในอุตสาหกรรมฯ กว่า 8 หมื่นคนในการนี้ สถาบันพลาสติกร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ได้ร่วมจัดงานสัมมนา “อึด ฮึด สู้ ฟื้นฟูอุตสาหกรรมพลาสติกไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติและมาตรการช่วยเหลือเพื่อการฟื้นฟูโรงงานพลาสติกที่ประสบภัยน้ำท่วม ให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านเรื่องมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ มาตรการด้านการเงินจากธนาคาร แนวทางการปฏิบัติเพื่อขอสินไหมทดแทนความเสียหายของโรงงานที่ประสบอุทกภัย จากบริษัทประกันภัยการฟื้นฟูเครื่องจักรและอุปกรณ์จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญรวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์จริงจากโรงงานพลาสติกที่กำลังฟื้นฟูโรงงานจากการประสบอุทกภัยที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมอิมพิเรียล ควีนส์ ปาร์ค โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนากว่า 200 ท่าน

กลับหน้าหลัก Share