ติดต่อสถาบันพลาสติก
สถาบันพลาสติก
อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : 0 2391 5340-3
แฟกซ์ : 0 2712 3341
แบบฟอร์มติดต่อ
  • ติดต่อเกี่ยวกับ : *
  • ชื่อ : *
  • อีเมล์ : *
  • โทรศัพท์ :
  • หัวข้อ : *
  • ข้อความ : *
  • รหัสยืนยัน : *
ส่ง