Plastics Foresight
Plastics Foresight Volume 6 March - April 2013
14/06/2013

ภาคการเกษตรของประเทศไทยนั้นมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศมากเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ เนื่องจากภาคการเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมหาศาล และภาคการเกษตรยังเป็นต้นน้ำของอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับแรงสนับสนุนจากภาครัฐ โดยจะเห็นได้จากนโยบายสำคัญ “ครัวไทยครัวโลก” ที่เป็นความมุ่งมั่นของภาครัฐที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมอาหารของโลก ซึ่งวัตถุดิบต่างๆที่ใช้สร้างสรรค์อาหารนานาชนิดนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพของอุตสาหกรรมเกษตรทั้งสิ้น

“พลาสติก” ก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส่งผลให้เกิคความเข้มแข็งของภาคการเกษตรในบ้านเรา ด้วยความสามารถที่เป็นเครื่องมือควบคุมผลผลิตและอำนวยความสะดวกให้กับกระบวนการต่างๆทางการเกษตร ที่จะช่วยให้ภาคเกษตรเจริญเติบโตและสร้างรายได้ให้กับประเทศมากขึ้นได้

ในฉบับนี้ “พลาสติกเพื่อการเกษตร” ทีมงานวารสาร Plastics Foresight ได้รับความอนุเคราะห์จาก จาก คุณพิชัย ชูเอกวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์ อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตพลาสติกเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี ที่ได้ให้ความคิดเห็นตลอดจนข้อแลกเปลี่ยนที่จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อผู้อ่านทุกท่าน

กลับหน้าหลัก ดาวน์โหลด Share