ทดสอบ
Plastics Foresight
Plastics Foresight Volume 5 December 2012 - February 2013
8/03/2013

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่พลาสติกเข้าไปมีบทบาท ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณไม่มากเท่ากับอุตสาหกรรมหลักๆ อย่างอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง แต่พลาสติกก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ปลายทางในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ได้อย่างมากเลยทีเดียว นอกจากนี้ หากพูดถึงการแพทย์ของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ก็ยังคงมีความได้เปรียบทั้งในแง่ของคุณภาพและมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาล ดังนั้น ด้วยจุดแข็งที่จะสามารถสร้างโอกาสในการเติบโตของประเทศ อุตสาหกรรมด้านการแพทย์จึงเป็นอุตสาหกรรมที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น “Medical Hub” ได้ในอนาคต

จากหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ในฉบับนี้ทีมงานวารสาร Plastics  Foresight ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัทจำจัด เอ็ม.อี เมดิเทค โดยคุณจารุเดช  คุณะดิลก กรรมการบริหาร ที่ได้กรุณาให้ทีมงานวารสารเข้าทำการสัมภาษณ์ถึงประเด็นต่างๆ อาทิ บทบาทของพลาสติกและแนวโน้มในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในอนาคต ปัจจัยที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์มีความสามารถในการแข่งขันเมื่อเปิด AEC รวมไปถึงแนวความคิดเกี่ยวกับ Medical Hub เป็นต้น

กลับหน้าหลัก ดาวน์โหลด Share