ทดสอบ
Plastics Foresight
Plastics Foresight Volume 4 October-November 2012
8/03/2013

อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่พลาสติกเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องมากเป็นลำดับที่ 2 รองจากอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โดยมีปริมาณการบริโภคเม็ดพลาสติกสูงถึงร้อยละ 14 หรือคิดเป็นปริมาณกว่า 490,000 ตัน/ปี จากความน่าสนใจดังกล่าวทีมงาน Plastics Foresight ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอบทความที่จะเป็นคำตอบของความเกี่ยวข้องระหว่างพลาสติกและอุตสาหกรรมก่อสร้างไว้ในฉบับที่ 4 นี้กับธีมหลักประจำฉบับ “พลาสติกในอุตสาหกรรมก่อสร้าง”

สำหรับฉบับนี้วารสาร Plastics Foresight ได้รับเกียรติจากสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย อาทิ แนวโน้มการลงทุนในภาคการก่อสร้างปี 2555 ประเด็นด้านแรงงาน ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น

ในส่วนของบทสัมภาษณ์พิเศษประจำฉบับ ทีมงานวารสารฯ ได้รับเกียรติจาก คุณธนดล สัตตบงกช กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์โต้วู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ได้ให้ข้อมูลในที่เกี่ยวกับสถานการณ์การแข่งขันของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Wood Plastic Composite ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำลังโดดเด่นในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตลอดจนประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ความพร้อมของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยก่อนการเข้าสู่ AEC เป็นต้น

กลับหน้าหลัก ดาวน์โหลด Share