เป่าถุง เทคนิคการเป่าถุง
หลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการเป่าถุงพลาสติก พื้นฐาน
วันที่ : 18 December 2018 - 19 December 2018
เวลา : 09:00 - 17:00
สถานที่ : สถาบันพลาสติก
ค่าใช้จ่าย (ต่อคน) : 6,000.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณภีญดา เอกคณาลักษมี

เจ้าหน้าที่ศูนย์อบรมอุตสาหกรรมพลาสติก

โทรศัพท์ 02-391 5340-43 ต่อ 425

โทรสาร 02-712 3341

E-mail training@thaiplastics.org

กลับหน้าหลัก วิธีชำระเงิน สำรองที่นั่ง Share