เป่าขวด ISBM
หลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการเป่าขวดพลาสติก ISBM
วันที่ : 23 January 2019 - 24 January 2019
เวลา : 09:00 - 17:00
สถานที่ : สถาบันพลาสติก
ค่าใช้จ่าย (ต่อคน) : 5,500.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณภีญดา เอกคณาลักษมี

เจ้าหน้าที่ศูนย์อบรมอุตสาหกรรมพลาสติก

โทรศัพท์ 02-391 5340-43 ต่อ 425

โทรสาร 02-712 3341

E-mail training@thaiplastics.org

Download
กลับหน้าหลัก วิธีชำระเงิน สำรองที่นั่ง Share