พลาสติก พื้นฐาน
หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลาสติก
วันที่ : 20 February 2019 - 20 February 2019
เวลา : 09:00 - 16:00
สถานที่ : สถาบันพลาสติก
ค่าใช้จ่าย (ต่อคน) : 2,500.00 บาท

" ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลาสติก "

  • เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ผู้สนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติก 

Download
กลับหน้าหลัก วิธีชำระเงิน สำรองที่นั่ง Share