หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตร กระบวนการผลิตพลาสติกและเทคโนโลยีพลาสติก ชั้นสูง
วันที่ : 20 March 2019 - 20 March 2019
เวลา : 09:00 - 16:00
สถานที่ : สถาบันพลาสติก
ค่าใช้จ่าย (ต่อคน) : 3,500.00 บาท

เรียนรู้ทุกกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ

Download
กลับหน้าหลัก วิธีชำระเงิน สำรองที่นั่ง Share