หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตร กระบวนการผลิตพลาสติกและเทคโนโลยีพลาสติก ชั้นสูง
วันที่ : 27 March 2019 - 27 March 2019
เวลา : 09:00 - 16:00
สถานที่ : สถาบันพลาสติก
ค่าใช้จ่าย (ต่อคน) : 3,500.00 บาท

 

เปลี่ยนเป็น   วันที่ 27 มีนาคม 2562

เรียนรู้ทุกกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ

Download
กลับหน้าหลัก วิธีชำระเงิน สำรองที่นั่ง Share