เป่าถุง
หลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการเป่าถุงพลาสติก ระดับพื้นฐาน (ปฏิบัติ) รุ่นที่ 3
วันที่ : 24 April 2019 - 25 April 2019
เวลา : 09:00 - 16:00
สถานที่ : สถาบันพลาสติก
ค่าใช้จ่าย (ต่อคน) : 6,000.00 บาท

เทคนิคการเป่าถุงพลาสติก ระดับพื้นฐาน

Download
กลับหน้าหลัก วิธีชำระเงิน สำรองที่นั่ง Share