พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก โดยมี ศ.ดร.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) เป็นประธานในพิธีลงนาม ทั้งนี้ ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนในการลงนามฝ่าย มจพ. และ นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เป็นตัวแทนในการลงนามฝ่าย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก ในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้


รวมทั้งหมด 228 รายการ

« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 19 ถัดไป »