“ครั้งแรกเพื่อ SMEs ไทย! เปิดตัวคู่มือทางลัดสู่อุตสาหกรรม 4.0และการรับรองโรงงานพลาสติกไร้ขยะพลาสติก กับ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน”

นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ประกาศความร่วมมือยกระดับ SME ไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างต่อเนื่อง เปิดตัวคู่มืออุตสาหกรรม 4.0 ครั้งแรกในประเทศไทย เผยแพร่ฟรีเพื่อเป็นทางลัดให้ธุรกิจ SMEs ได้ใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาศักยภาพ ยิ่งไปกว่านั้น ยังเปิดตัวการรับรองโรงงานพลาสติกไร้ขยะพลาสติก (Zero Plastic Waste for Production Process) เป็นครั้งแรก มุ่งเป้าส่งเสริมศักยภาพ SMEs ไทย ยกระดับความปลอดภัย รวมทั้งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และขยะพลาสติก

พัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชงสู่การผลิตในระบบอุตสาหกรรม นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก) ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกกับกัญชง สู่เชิงพาณิชย์ภายในการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ

สถาบันพลาสติก นำโดย นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก) ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกกับกัญชง สู่เชิงพาณิชย์ภายในการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สถาบันพลาสติก เข้าร่วมการอภิปรายหัวข้อ “นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์รองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การรับรองมาตรฐาน และความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในสถานพยาบาล” จัดโดย กระทรวงสาธารณะสุข

สถาบันพลาสติก เข้าร่วมการอภิปรายหัวข้อ “นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์รองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การรับรองมาตรฐาน และความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในสถานพยาบาล” กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) จับมือหน่วยงานด้านนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์รองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อต่อยอดต้นแบบเครื่องแพทย์ให้กับสถานพยาบาลภาครัฐในการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค พร้อมยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เกิดความยอมรับในระดับสากล


รวมทั้งหมด 228 รายการ

« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 19 ถัดไป »