ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ร่วมสัมภาษณ์ รายการพูดจาประสาช่าง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สถาบันพลาสติกกับการจัดการพลาสติกด้วยแนวคิด BCG Economy

• จากกระแสความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทำให้การดำเนินงานของสถาบันพลาสติกเปลี่ยนแปลงจากอดีตและตอบสนองด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของประเทศอย่างไร

• สถาบันพลาสติกกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและการตอบโจทย์นโยบายด้าน BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy)

• ยุทธศาสตร์ของสถาบันพลาสติกในการสร้างองค์กร

• โครงการวิจัยของสถาบันพลาสติกเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: วีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก

รับชมผ่านลิ้งค์รายการได้ที่ https://curadio.chula.ac.th/Program-Detail.php?id=11462

บน Youtube Official : https://www.youtube.com/watch?v=qRcowviZJKA

 

สามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ของสถาบันพลาสติกได้ที่

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงเนื้อหาจาก : https://curadio.chula.ac.th/Program-Detail.php?id=11462 

(รายการพูดจาประสาช่าง ทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.30-8.55 น.) ทาง สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.

ดาวน์โหลด