ประชาสัมพันธ์ PLASTIC TALK 2021 We will Survive! เราต้องรอด

ร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ PLASTIC TALK 2021 "We will Survive! เราต้องรอด"

เพื่อให้ผู้ประกอบการปรับตัว เข้าใจสถานการณ์ และสามารถกำหนดกลยุทธ์วางแนวทางเพื่อให้ธุรกิจไปได้ไกลอย่างก้าวกระโดด ในอุตสาหกรรมพลาสติก ในการนี้กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้จัด

PLASTIC TALK 2021 "We will Survive! เราต้องรอด"

งานสัมมนาออนไลน์(ONLINE) ประจำปี 2564
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564
เวลา 08:45-12:00 น.

พบกับคณะท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 6 ท่าน ได้ที่นี้ที่เดียว WOW!
09:00-09:45 "อยู่กับโควิด-19 อย่างไรให้รอด"
โดย ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ


09:45-11:15 เสวนาประเด็น "ปรับธุรกิจพิชิตโควิด-19"
โดย คุณขัตติยา อินทรวิชัย และ ดร. อมรเทพ จาวะลา


ดำเนินรายการโดย ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย

11:15-12:00 "ติดโควิด-19 ไม่ต้องปิดโรงงานด้วย Bubble and Seal"
โดย คุณกมล บริสุทธนะกุล และ คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

จำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานแล้ววันนี้!! ราคาบัตร 299 บาท

ลงทะเบียนซื้อบัตรได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1.ลงทะเบียนโดยการ Scan QR Code ใน Poster
2.คลิก Link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0TVtB7ie7NC4I2aSvJAR4JITOfGENE2xzc4sYsswdomzQvg/viewform?fbclid=IwAR2pIdcYNb2-R2ndtYeNvwuYu_XloaHD3qrY_Bhg6ZtJ8lYhi-6puC8RddU


วิธีการชำระเงิน
- เงินสด/เช็คสั่งจ่ายในนาม “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ที่งานการเงิน บัญชีและการเงิน ชั้น 7
- โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ไทยเบฟ ควอเตอร์ เลขที่บัญชี 009-1-70874-5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงานฯ
โทร 02 345 1006
อีเมล [email protected]

ดาวน์โหลด