กิจกรรมเพื่อสังคมโครงการ Thai Kit Spacer พลาสติกเพื่อชีวิต ต่อลมหายใจเพื่อผู้ป่วยโรคหืดในวิกฤต Covid-19

 

  วันที่ 23 กันยายน 2564 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืดและระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ด้วยการสนับสนุนจากสมาคมสโมสรนักลงทุน . กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย. บริษัท แอมเซล จำกัด และผู้สนับสนุนอีกจำนวนหนึ่ง ทำให้สามารถจัดหาชุดอุปกรณ์ช่วยพ่นยา (Thai Kit Spacer) จำนวน 2,130 ชุด เป็นมูลค่า 426,000 บาท เพื่อมอบแก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ในการส่งมอบต่อให้กับผู้ป่วยโรคหืดที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาพ่นให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงที่สุดและลดการสูญเปล่าให้เหลือน้อยที่สุด อีกทั้งช่วยให้ผู้ป่วยสามารถลดการเดินทาง ลดการเข้าใกล้สถานที่แออัด และลดโอกาสสัมผัสเชื้อโรคในช่วงวิกฤต Covid-19 ลงได้ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืดและระบบทางเดินหายใจ ชั้น 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

          ภายในงานได้มีผู้สนับสนุนหลักทั้ง 5 หน่วยงานเข้าร่วม ประกอบด้วยคุณชุตาภรณ์  ลัมพสาระ อุปนายกสมาคมสโมสรนักลงทุน, คุณภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จำกัด, คุณวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก พร้อมเป็นผู้แทนจาก บริษัท แอมเซล จำกัด และ ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ชุดอุปกรณ์ช่วยพ่นยาดังกล่าวจะถูกจัดส่งไปยังผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆกว่า 100 แห่งทั่วประเทศที่ได้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์มายังศูนย์ความเป็นเลิศฯ    ก่อนหน้านี้

 

   โรคหืดและโรคระบบทางเดินหายใจเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุที่มีภูมิต้านทานไม่แข็งแรง ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้ยาร่วมกับอุปกรณ์ช่วยพ่นยาหรือกระบอกกักเก็บยาที่เรียกว่า Spacer เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต

      ชุดอุปกรณ์พ่นยา Thai Kit Spacer เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศและลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาของผู้ป่วย ราคาชุดอุปกรณ์ที่มีการนำเข้านั้นเดิมจะมีมูลค่าชุดละ 1,400 บาท แต่ด้วยความคิดริเริ่มของ ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล (คุณหมอแอน) ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืดและระบบทางเดินหายใจ ร่วมกับความเชี่ยวชาญของสถาบันพลาสติก ได้ทำการพัฒนาชุดอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต้นทุนที่ต่ำกว่าเดิมหลายเท่าตัวขึ้นมาสำเร็จทำให้ผู้ป่วยและโรงพยาบาลเข้าถึงชุดอุปกรณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์ได้จาก บริษัท เวลเกท เอ.ดี.เทค จำกัด

 

          อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อความก้าวหน้าและความยั่งยืนของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทย

ติดตามข่าวสารต่างๆ จากสถาบันพลาสติกได้ที่
Website : www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 421

ดาวน์โหลด