สถาบันพลาสติกร่วมเป็นคณะกรรมตัดสินผลงาน ในการจัดการประกวด The 4th Thailand Plastics Awards 2020 ครัง้ ที่ 4

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  สถาบันพลาสติก โดย คุณวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดผลงาน ภายในงาน Plastics Awards 2020 ครั้งที่ 4  ภายใต้แนวคิด The New Normal Life

สำหรับการจัดการประกวด The 4th Thailand Plastics Awards 2020 ครั้ง ที่ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นหนึ่งในสมาชิกองค์กรความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาเซียน ในนาม “ The ASEAN Federation of Plastic Industries (AFPI)” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2524 ได้ให้ความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนทางธุรกิจให้สามารถไปต่อได้ในสถานการณ์ที่การแข่งขันมีความทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มความต้องการใช้ ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้นเทียบเคียงกับคู่แข่งในประเทศอื่นๆได้ การปรับตัวและพัฒนาความสามารถของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยเน้นทางด้านการออกแบบ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนารูปแบบของสินค้าให้มีความโดนเด่นทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและมีความสามารถใน ภายในการการประกวดได้แบ่งผลงานการเข้าประกวดใน 2 รูปแบบ ประกอบด้วย ประเภทนักศึกษาและบุคคลทั่วไป และ ประเภทผู้ประกอบการ

 

 

 

สถาบันพลาสติกเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการ และมุ่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้พัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ผ่านการพัฒนาวัสดุ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการเพื่อตัดสินผลงานภายในกิจกรรมครั้งนี้ นำโดย คุณวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก พร้อมด้วย ดร.พีระวัฒน์ สมนึก และ คุณมยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก ผู้เชี่ยวชาญ ด้านพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้

สำหรับจัดการประกวด The 4th Thailand Plastics Awards 2020 ครั้งที่ 4 ได้ผู้ชนะเลิศในกลุ่มนวัตกรรมต่างๆประกอบไปด้วย

 ประเภทนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

หมวดผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Product)

รางวัลชมเชย

  1. ทีม Spine ชื่อผลงาน SpineX ผู้ส่ง คุณปกกฤษณ์ จีระภัทร์ จากโรงเรียน Northfield Mount Hermon
  2. ทีม 2019 ชื่อผลงาน "AL-Milk ผู้ส่ง 1.คุณสาริน รินแก้ว 2.คุณสรวิศ อุปฌาย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเภทผู้ประกอบการ

หมวดบรรจุภัณฑ์ใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Packaging)

รางวัล Silver

       1.บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ชื่อผลงาน “ซันมัม ถุงเก็บน้ำนมแม่ พร้อม สมาร์ท ซันแฟมิลี่ แอปพลิเคชั่น

รางวัล Bronze

       1.บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) ชื่อผลงาน Bio-base antifog BOPP

       2.บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด  ชื่อผลงาน Proud Measured Sugar Dispenser

หมวดบรรจุภัณฑ์ไม่ได้ใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม (Non-Food and Beverage Packaging)

รางวัล Bronze

       1.บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด(มหาชน)  ชื่อผลงาน Chemically Recycled Post-consumer BOPA

หมวดผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจำวัน (Lifestyle Product)

รางวัล Bronze

       1.บริษัท ทานตะวันอุสาหกรรม จำกัด(มหาชน)  ชื่อผลงาน ชุดถังขยะ 4R (Modular bin with drawstring bag)

รางวัลชมเชย

  1. บริษัท ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ จำกัด ชื่อผลงาน MAZORI Recycle Sandals
  2. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ชื่อผลงาน Upcycling Bin for coffee café

-หมวดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical and Healthcare)

รางวัล Bronze

1.บริษัท SCG Chemicals ชื่อผลงาน Smart transfer wheelchair Cushion

รางวัลชมเชย

  1. บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ชื่อผลงาน ถุงซิป แอนตี้ไวรัส ซันซิป

-หมวดผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม (Construction/ Industrial)

รางวัลชมเชย

  1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ชื่อผลงาน Upcycling wall decoration
  2. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ชื่อผลงาน Variations of void

สถาบันพลาสติกขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลทุกทีม และมีความยินดีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมร่วมเป็นส่วนในการขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดการเดินหน้าและสร้างความยั่งยืน

ร่วมติดตามกิจกรรมและข่าวสารอันเป็นประโยชน์ได้ที่

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก กลุ่มพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลด