ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจร่วมงาน ประจำปี สศอ. ”OIE FORUM 2021” (THAILANG INDUSTRY BEYOND NEXT NORMAL) ”อุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่ยุคใหม่ที่ยั่งยืน”

ขอเชิญร่วมงาน ประจำปี สศอ. "OIE FORUM 2021" (THAILANG INDUSTRY BEYOND NEXT NORMAL) "อุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่ยุคใหม่ที่ยั่งยืน"

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมจัดงานประจำปี สศอ. (OIE Forum) พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ภายใต้ชื่อ Thailand Industry Beyond Next Normal อุตสาหกรรมไทยก้าวไกล สู่ยุคใหม่ที่ยั่งยืน” โดยปีนี้การนำเสนอผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ สศอ.ในการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม เสนอแนะแนวทาง มาตรการในการแก้ปัญหา รวมทั้งการกำหนดท่าทีและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่เหมาะสมผ่าน Virtual Exhibition ที่พร้อมให้ผู้ที่สนใจเข้าชมและร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564

งานประจำปีของ สศอ.ดังกล่าวเป็นเสมือนเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับสากลจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ รวมทั้งแสดงศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และนักลงทุนทั้งภาคการผลิตและบริการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม หน่วยงานวิชาการ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป

 

โดยกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

เวลา 08.30 - 13.30 น.

 

ได้รับเกียรติจาก...

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน

 

Executive Talk "ส่องเส้นทางอุตสาหกรรมยุคใหม่ ก้าวอย่างไรให้ยั่งยืน" โดย...

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

ร่วมเสวนาในหัวข้อ "อุตสาหกรรมไทยก้าวไกล สู่ยุคใหม่ที่ยั่งยืน" โดย...

แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังและผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

คุณสุพจน์ เกตุโตประการ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

 

ดำเนินการเสวนาโดย ดร.วิทย์ สิทธิเสคิน

รับชมนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงได้ที่ www.oieforum.com

 

ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับสิทธิ์ลุ้นของที่ระลึก

 

สนใจลงทะเบียนร่วมงานได้ที่นี่ https://www.oieforum.com/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2430 6800 กด 0

ดาวน์โหลด