กำหนดการประชุมระดมสมอง โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับการขยายตัวในภูมิภาคอาเซียน

กำหนดการประชุมระดมสมอง

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับการขยายตัวในภูมิภาคอาเซียน

วันที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน

 

 

 

 

แผนที่ : สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 กล้วยน้ำไทย คลองเตย กรุงเทพฯ