สถาบันพลาสติกร่วมการสัมมนาออนไลน์ ASEAN: UNLOCK THE POTENTIAL OF SMART MANUFACTURING IN PLASTICS INDUSTRY – OPPORTUNITY, CHALLENGE AND APPLICATION IN THE FUTURE

      ด้วยสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อการพัฒนาธุรกิจและโรงงานให้ก้าวสู่ Smart Manufacturing ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งอุตสาหกรรมพลาสติก็อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่น่าจับตาและให้ความสำคัญเพื่อการเสริมศักยภาพในการผลิต

      โดยเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาสถาบันพลาสติกได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้คววามรู้ผ่านการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ ASEAN: UNLOCK THE POTENTIAL OF SMART MANUFACTURING IN PLASTICS INDUSTRY – OPPORTUNITY, CHALLENGE AND APPLICATION IN THE FUTURE ที่จัดขึ้นโดย Chinaplas ภายในงานเป็นรูปแบบของการสัมมนาและเสวนา สถาบันพลาสติกได้ร่วมเป็นหนึ่งในวิทยาการ บรรยายโดย นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก) ซึ่งได้พูดถึงสถานการณ์ของอุตสาหกรรมโดยรวม การส่งเสริมการพัฒนาสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ Smart Factory ของประเทศไทย และที่สำคัญได้พูดถึงโอกาสของโรงงานพลาสติกในการพัฒนาสู่ Smart Factory

      นอกจากนี้ภายในงานยังมีผู้ประกอบการจากหลากหลายองค์กร ที่ร่วมส่งเสริมศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมพลาสติกมาร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการด้วย

      สถาบันพลาสติกพร้อมส่งเสริมและยกระดับให้กับผู้ประกอบการสู่การก้าวเป็น Smart Factory ผ่านการทำงานในการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการผลิตด้วยการให้ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม อาทิ การใช้ IoT สำหรับกระบวนการผลิต การใช้ระบบ Automation และ การยกระดับการผลิตด้วยการเพิ่ม Productivity เพื่อรองรับการพัฒนาของผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรม 4.0


ร่วมติดตามกิจกรรมและข่าวสารอันเป็นประโยชน์ได้ที่
Website > https://www.thaiplastics.org/
Facebook : Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

ดาวน์โหลด