สถาบันพลาสติกสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ ใส่ใจมาตรการ D-M-H-T-T-A ป้องกัน Covid-19

สถาบันพลาสติกสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ ใส่ใจมาตรการ D-M-H-T-T-A ป้องกัน Covid-19

ด้วยวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันพลาสติก นำโดยนายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก) พร้อมด้วยผู้บริการและพนักงาน ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยในกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยหรือวันสงกรานต์ โดยในกิจกรรมพนักงานและผู้บริหารที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างรักษาระยะห่าง และดำเนินตามมาตรการต่างๆ ในการป้องกันไวรัส Covid-19 ตามแนวทาง D-M-H-T-T-A

D : Distancing ตลอดกิจกรรมได้มีการเว้นระยะระหว่างบุคคล เพื่อลดการแออัดในการดำเนินกิจกรรม

M : Mask wearing ผู้บริหารและพนังานที่ร่วมกิจกรรม มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

H : Hand washing  สถาบันพลาสติกจัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึง

T : Temperature มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

T : Testing พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านการตรวจหาเชื้อตรวจโควิด- 19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK)

A : Application ผู้บริหารและพนักงานติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือสงกรานต์ สถาบันพลาสติกขอให้ผู้ประกอบการและประชาชนต่างมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงห่างไกลจาก Covid-19 พร้อมร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน

ร่วมติดตามข่าวสารและกิจกรรมจากสถาบันพลาสติก

Website > https://www.thaiplastics.org/
Facebook : Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

ดาวน์โหลด