สถาบันพลาสติกร่วมให้ความรู้ เพื่อการใช้พลาสติกอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ในรายการ “ปังหรือพัง ฟังรีวิว” ตอน ขวด & ถุงพลาสติก #รู้จริงใช้เป็น

 

     ปัจจุบัน “พลาสติก” ถือเป็นวัสดุที่ยังคงมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้บริโภคอย่างเรา โดยอยู่รอบๆตัวเราตั้งแต่ของใช้ภายในบ้าน ไปจนถึงยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ที่สำคัญคือพลาสติกถือเป็นวัสดุที่ถูกนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่มกันอย่างกว้างขวาง ดังนั้นความเข้าใจในการใช้พลาสติกที่ถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และยังดูแลสิ่งแวดล้อมได้ด้วย

     ด้วยความสำคัญในเรื่องดังกล่าวสถาบันพลาสติกโดย นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในรายการ “ปังหรือพัง ฟังรีวิว” ตอน ขวด & ถุงพลาสติก #รู้จริงใช้เป็น ที่ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ Thai PBS เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2565 เวลา 17.00 - 17.25 น. ที่ผ่านมา โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพลาสติกตั้งแต่วัสดุไปจนถึงการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน พร้อมได้ให้ความรู้ด้านการใช้งานที่เหมาะสม สำหรับบรรจุภัณฑ์ทั้งกลุ่มขวดพลาสติก และถุงพลาสติกชนิดต่างๆ ในรายการดังกล่าวยังมีวิทยากรอีกท่านคือ ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้ความรู้เกี่ยวกับวัสดุพลาสติกในแง่มุมคุณสมบัติต่างๆ ของบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติก และถุงพลาสติกด้วย

 

     ทั้งนี้ “พลาสติก” จะไม่ใช่ผู้ร้ายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมหากมีความเข้าใจในตัววัสดุและมีการใช้งานอย่างเหมาะสม ใช้ซ้ำอย่างถูกสุขลักษณะ ที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะพลาสติกตามสัญลักษณ์รีไซเคิลอย่างถูกต้องเมื่อใช้เสร็จ สถาบันพลาสติกพร้อมส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่สนับสนุนด้านข้อมูลและความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ยินดีให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และภาคส่วนอื่นๆ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและการใช้พลาสติกให้เป็นเกิดประโยชน์สูงสุด

ขอขอบคุณภาพข่าวและ VDO จาก สถานีวิทยุโทรทัศน์ Thai PBS รายการ “ปังหรือพัง ฟังรีวิว”

พร้อมเข้าดู VDO รายการเพิ่มเติมได้ที่ :
Youtube Channel : https://www.youtube.com/watch?v=sGDBjefzaN4
Website : https://program.thaipbs.or.th/ListenReview/episodes/86077

 

สามารถติดตามข้อมูลอันเป็นประโยชน์ได้ที่
Website : www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 421

ดาวน์โหลด