ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของไทยสู่ระดับสากล

สถาบันพลาสติก ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนา “ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของไทยสู่ระดับสากล

วันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

 

โดย สัมมนาในครั้งนี้ สถาบันจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทิศทาง และแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และเผยแพร่ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของไทยในเชิงสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

โดยมีการเชิญวิทยากรผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์มาร่วมบรรยายในประเด็นต่างๆ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

ทางสถาบันพลาสติกคิดว่า ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุด

โปรดใช้โอกาสนี้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อช่วยยกระดับและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนต่อไป

 

*เมื่อท่านส่งใบตอบรับมาแล้ว ทางสถาบันพลาสติกจะส่งอีเมล์ยืนยันกลับไป เพื่อยืนยันสิทธ์ในการเข้ารับฟังสัมมนา

 

 

สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาโปรดตอบกลับแบบตอบรับที่แนบมาด้วย

หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สถาบันพลาสติก

02 391 5340-43 ต่อ 212