ประชาสัมพันธ์ งานนิทรรศการเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม

IFAT Munich เป็นงานแสดงสินค้า เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดขึ้นทุก 2 ปี สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

รูปแบบของงานประกอบด้วย

- การนำเสนอเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการจัดการน้ำ น้ำเสีย ของเสีย เพื่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

-การจัดแสดนิทรรศการภายใน Indoor เป็นการจัดแสดงสินค้าเทคโนโลยีงานนำเสนอนวัตกรรมและการสัมมนาวิชาการ และ เทคโนโลยี

-การจัดแสดงงานกลางแจ้ง Outdoor เป็นการสาธิตทางเทคนิค ขั้นตอนเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการจัดการน้ำ นำ้เสีย ของเสีย นวัตกรรมต่างๆ

และงานในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 - 3 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการ เมืองมิวนิค Munich ประเทศเยอรมันนี

 

ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.ifat.de/ โทร.+49 89 94911358

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ : กรมควบคุมมลพิษ 
โทรศัพท์ 0 2298-2000 โทรสาร 0 2298-2002 webmaster@pcd.go.th

ดาวน์โหลด