สถาบันพลาสติกร่วมการเสวนาในหัวข้อ The Networking event for plastic circularity & key stakeholder in Thailand

เพื่อเดินหน้าในการพัฒนาแนวคิด Circular Economy หรือ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างครบวงจร การร่วมมือของหน่วยงานตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำถือเป็นเรื่องที่สำคัญและทุกภาคส่วนต้องร่วมดูแลไปพร้อมกัน

โดยทาง SecondMuse ได้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว พร้อมกับเชิญคุณวีระ ขวัญเลิศจิตต์ (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก) ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนาในหัวข้อ The Networking event for plastic circularity & key stakeholder in Thailand พร้อมกับให้ข้อมูลด้านบทบาทของการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สถานการณ์ของอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทย รวมถึงบทบาทและหน้าที่ต่างๆของสถาบันพลาสติกตลอดจนแนวทางในการพัฒนาของอุตสาหกรรมพลาสติกให้ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในการเสวนายังประกอบด้วย ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี นักวิจัยชำนาญการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณกรเอก ธำรงหวัง ผู้จัดการโครงการด้านรีไซเคิลและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน จาก บริษัท แอลพลา แพคเกจจิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมให้ข้อมูลในการพัฒนาและดูแลสิ่งแวดล้อม

 

ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติก และสร้างอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสอบถามข้อมูลและหาแนวทางในการพัฒนากับสถาบันพลาสติกได้แล้ววันนี้
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

ดาวน์โหลด