สถาบันพลาสติกร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน Business Model “สร้างธุรกิจจากขยะ”

จากปัญหาของขยะพลาสติกที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและให้การดูแล ซึ่งไม่ใช่เพียงหน่วยใดหน่วยหนึ่งที่เท่านั้น แต่การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค การมีเครื่องมือและนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่า ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงการบริหารจัดการขยะพลาสติกให้กับทุกภาคส่วนยังถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

ด้วยความสำคัญของการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยเพื่อยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะพลาสติก โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน : PPP Plastic จึงได้จัดกิจกรรมการประกวด Business Model “สร้างธุรกิจจากขยะ” เพื่อมองหานวัตกรรมที่น่าสนใจและมีส่วนช่วยในการพัฒนาให้กับขยะพลาสติก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบและสร้างอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ภายในกิจกรรม นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ได้ร่วมในกิจกรรมพร้อมขึ้นกล่าวให้มุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดตลอดจนผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งได้บอกถึงกลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกให้เกิดความยั่งยืนได้ ประกอบด้วยการพัฒนากิจกรรมและธุรกิจให้เกิดการเติบโต การสร้างบุคลากรในทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และที่สำคัญคือการดูแลโลกที่เป็นจุดมุ่งสำคัญในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ครบวงจรได้

 

ทั้งนี้สถาบันพลาสติกสามารถบริการด้านข้อมูล การนวัตกรรมจากวัสดุและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร โรงงานในภาคการผลิต สู่แนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดความยั่งยืนได้ในอนาคต
สามารถติดตามข้อมูลอันเป็นประโยชน์ได้ที่

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

 

ดาวน์โหลด