สถาบันพลาสติกร่วมการเสวนาในหัวข้อ On the Nexus chemistry – Climate Change : Exploring Sustainable pathways and Solutions


     ด้วยการให้ความสำคัญที่เป็นกระแสระดับโลกในปัจจุบันของการดูแลสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการวางแนวทางสำหรับอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน กำลังเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญและหาแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน


     โดยทาง Climate Action Programme for the Chemical Industry - CAPCI ได้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ได้เชิญคุณวีระ ขวัญเลิศจิตต์ (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก) ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนาหัวข้อ On the Nexus chemistry – Climate Change : Exploring Sustainable pathways and Solutions ซึ่งได้บรรยายเรื่อง BCG model and CE implementation in Thailand โดยในเนื้อหาได้บรรยายให้เห็นถึงแนวทางการทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วย BCG Model ที่ทุกภาคส่วน รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมของไทยได้ดำเนินงานมา เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ยังได้เชื่อมโยงไปถึงการทำงานของอุตสาหกรรมพลาสติกที่ให้ความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ Model C หรือ CE Concept เป็นหนึ่งในโมเดลที่ช่วยให้เกิดการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายในการเสวนาครั้งนี้ได้บรรยายร่วมกับ Dr.Leila Devia Director of the Basel Convention และ Coralie Marszewski GIZ-Advisor Global Marine Litter Project (BMUV)

 

     สถาบันพลาสติกพร้อมสนับสนุนและให้บริการเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนด้วยกลไก BCG Model เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกได้ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ผ่านการให้คำปรึกษา การวิจัยและพัฒนาให้ตอบโจทย์ และนำไปสู่การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

ดาวน์โหลด