สถาบันพลาสติกร่วมงานเสวนา : ASEAN High-Precision Injection Molding Solutions for Automotive Application Summit

     อุตสาหกรรมยานยนต์มีบทบาทสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งเพื่อตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก พลาสติกได้ถูกนำมาใช้เป็นชิ้นส่วนต่างๆของยานยนต์ด้วยสมบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ผลิตและผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นด้านความแข็งแรง น้ำหนักที่เบา และความทนทานต่อความร้อน สารเคมี กับกระแสไฟฟ้า แต่จากกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการชะลอปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ จึงนำมาซึ่งการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยพลาสติกที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของยานยนต์ย่อมได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย

     Ringier ที่เป็นบริษัทด้านสื่อให้บริการเชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายในอุตสาหกรรมด้านข้อมูลต่าง ได้จัดงานเสวนาเรื่อง ASEAN High-Precision Injection Molding Solutions for Automotive Application Summit ขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และได้เชิญ นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Overview Plastics in Thailand Automotive Industry โดยเนื้อหาได้กล่าวถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ข้อมูลผู้ประกอบยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรมนี้ การเปลี่ยนเทคโนโลยีของยานยนต์จากสันดาปภายในสู่ระบบไฟฟ้า และการเปลี่ยนแปลงลักษณะของชิ้นส่วนพลาสติก ชนิดของพลาสติกที่ต้องมีคุณสมบัติสูงมากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนต้องปรับกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ชิ้นส่วนที่ละเอียดแม่นยำเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้พลาสติกยังคงมีคุณค่ากับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปในทิศทางใด

      

     สถาบันพลาสติก พร้อมให้บริการในพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกผ่านการให้บริการด้านข้อมูลและวิจัยตลาด การพัฒนาวัสดุแลผลิตภัณฑ์ การพัฒนากระบวนการผลิตและโรงงาน ตลอดจนการสร้างอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ทั้งนี้หากผูประกอบการที่สนใจการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมพลาสติกสามารถร่วมพูดคุยและร่วมปรึกษากับสถาบันพลาสติกได้แล้ววันนี้

ร่วมติดตามกิจกรรมและข่าวสารอันเป็นประโยชน์ได้ที่

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

ดาวน์โหลด