ขอเชิญร่วมกิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการ

                 สถาบันพลาสติก ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการ ขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 และ วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสถาบันพลาสติกได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้

                   ทั้งนี้ สถาบันพลาสติกจึงขอเรียนเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยส่งแบบตอบรับกลับมายัง คุณบัญชา ธาราสายทอง ภายในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 ทางโทรสาร 02 712 3316 หรือ อีเมล [email protected]

 

 

สายงานเทคโนโลยีและการจัดการ

โทร 0 2391 5340-3 ต่อ 211-213

โทรสาร 0 2712 3316