ประชาสัมพันธ์ การสัมมนามุมมองการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัลสู่ระบบการผลิตสมัยใหม่ Now Normal to Next Normal

     เพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจทัลที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับ SMEs และยกระดับกระบวนการผลิตโดยการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานประกอบการ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดการสัมมนามุมมองการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัลสู่ระบบการผลิตสมัยใหม่ Now Normal to Next Normal

โดยการสัมมนามีหัวที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้เกิดการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วย

- IIoT และนวัตกรรมดิจิทัลด้านการบริหารโรงงานอุตสาหกรรม

- การผลิตสมัยใหม่ Now Normal to Next Normal

- คลินิกอุตสาหกรรม การให้คำปรึกษาการพัฒนาโรงงาน

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ที่ : คลิกเพื่อสมัคร จำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น

สัมมนาวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-15.30 น.

ณ ห้อง Sapphire 202 อาคาร Impact Forum อิมแพคเมืองทองธานี

สอบถามเพิ่มเติม : คุณสรไกร โพธิกุล 094 996 5911

 

ดาวน์โหลด