ประชาสัมพันธ์ พบกับบูธสถาบันพลาสติกภายในงาน SETA 2022

 

    งาน SETA (Sustainable Energy & Technology Asia) กลายเป็นเวทีที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย ที่จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติด้านพลังงาน ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้ และผู้สนใจเรื่องพลังงาน และเทคโนโลยีในวงกว้าง

    โดยการจัดงานครั้งใหม่นี้ SETA2022 ได้ร่วมมือจัดงานร่วมกับ งาน Solar +Storage Asia 2022 งานด้านเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บประจุของเอเชีย และงาน Enlit Asia 2022 งานผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบกริดของโลก เพื่อสร้างเวทีพลังงานและกระแสไฟฟ้าที่ครบวงจร ในระดับภูมิภาคเอเชีย และอาเซียน โดยการจัดงานในครั้งนี้ จัดภายใต้หัวข้อหลัก “Accelerating ASEAN’s Energy Transition to Achieve Carbon Neutrality” ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายพลังงานและเศรษฐกิจของรัฐบาลตามการประกาศเจตนารมณ์ในเวทีการประชุม COP26 ที่มีผู้นำประเทศทั่วโลกร่วมเจรจาเพื่อเร่งดำเนินงานแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมุ่งมั่นลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศตนเอง ทั้งหมดนี้เพื่อพยายามจำกัดอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้น และแก้วิกฤติโลกร้อน โดยการยุติการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินอย่างจริงจัง เร่งการเปลี่ยนผ่านมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และยุติการทำลายป่าไม้ ด้วยกระแสความร่วมมือระหว่างประเทศทั่วโลกที่จะร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการที่จะสนับสนุนการใช้พลังงานที่ยั่งยืนอย่างจริงจัง รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการสร้างความแข็งแกร่ง และการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มพลังงานในระดับภูมิภาค มุ่งเน้นการเปลี่ยนถ่ายไปสู่การใช้เทคโนโลยีจากพลังงานสะอาด

    การจัดงานดังกล่าวเป็นการจัดพร้อมกันในวันที่ 20-22 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ฯไบเทค กรุงเทพมหานคร โถงนิทรรศการ EH 100-103 โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้ง 3 งานกว่า 15,000 คน มีผู้ร่วมแสดงนิทรรศการมากกว่า 350 บริษัท จาก 70 กว่าประเทศทั่วโลก

    โอกาสนี้ทางผู้จัดงานได้รับสาส์นแสดงความยินดีจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และดร. ประจิน จั่นตอง ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร. ธัชชัย สุมิตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานการจัดงานและที่ปรึกษาหลัก และได้รับการสนับสนุนการจัดงานโดยกระทรวงพลังงาน สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และปตท และปตท สผ. เพื่อมุ่งสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลกที่จะร่วมมือกันทุกภาคส่วนสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมในการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนจริงจังและเป็นรูปธรรม การจัดงานในนี้จะช่วยสานต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและส่วนที่เกี่ยวโยงอย่างเป็นระบบต่อการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพลังงานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ดังนี้

1. งานประชุมระดับชั้นผู้นำ อาทิ

- CEO Energy Forum – งานประชุมผู้นำทางด้านพลังงานระดับสูงในระดับผู้กำหนดและวางแผนนโยบาย จากในและต่างประเทศ เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นพลังงานทางด้านคาร์บอน สุทธิเป็นศูนย์ 

- Enlit-SETA Summit งานประชุมวิชาการนานาชาติ ตลอดทั้ง3 วัน ใน 3 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. การผลิตไฟฟ้าแบบปลอดคาร์บอน (Decarbonised Power Generation)

2. การเสริมความแข็งแกร่งและสร้างโครงข่ายระบบไฟฟ้าในอนาคต (Fortifying and Creating a Next-Gen Power Grid)

3. การพัฒนาระบบไฟฟ้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (The Electrification of The ASEAN Economy)

4. ความผันผวนของราคาไฟฟ้าจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด (Electricity Prices Surging due to unexpected Circumstances)

5. การผลักดันพลังงานหมุนเวียนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้(Enabling Renewable Energy to meet RE Targets)

6. แผนกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์(The Roadmap to Net-Zero)

2. การเยี่ยมชมบูธนิทรรการ และร่วมพูดคุยกับสถาบันพลาสติกซึ่งได้มีการนำเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาด้านการประหยัดพลังงาน การลดต้นทุนการผลิตในโรงงานภายในงาน SETA 2022 & Solar+Storage Asia & Enlit Asia 2022 เพิ่มเติมข้อมูล www.SETAasia.com

เพิ่มเติมกิจกรรมในงาน SETA 2022 & Solar+Storage Asia & Enlit Asia 2022

ระหว่างวันที่ 20-22 September 2022 ณ BITEC,Bangkok,Thailand Hall EH 100-103

update the event at :

www.SETAasia.com

www.SolarStorageAsia.com

www.Enlit-Asia.com/Live-event

ดาวน์โหลด