สถาบันพลาสติกร่วมกิจกรรม INTERMACH EXCLUSIVE NIGHT เพื่อถ่ายทอดข้อมูลด้านสถานการณ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรมพลาสติก

            หลังจากที่แนวโน้มเศรษฐกิจของโลกยังคงมีความน่าเป็นห่วง และมีผลกระทบในหลากหลายมิติต่อสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงาน มูลค่าของสินค้าที่สูงขึ้น ส่งผลให้วัตถุดิบในอุตสาหกรรมมีต้นทุนที่สูงขึ้นตามไปด้วย หนึ่งในวัสดุอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์อย่างพลาสติกซึ่งต้องมาพร้อมกับอีกหนึ่งประเด็นที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก นั่นคือการดูแลสิ่งแวดล้อมและการจัดการที่เป็นระบบอันจะนำไปสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน การเข้าใจถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมพลาสติกจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก

 

 

            เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 Informa Markets Thailand ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญให้กับภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ได้จัดกิจกรรม INTERMACH EXCLUSIVE NIGHT 2022 ที่ถ่ายทอดเรื่องราวสำคัญสำหรับภาคอุตสาหกรรมผ่านวิทยากรที่มีความหลากหลาย ช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาสามารถมองเห็นแง่มุมต่างๆ รวมถึงโอกาสสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมในอนาคต โดยนายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสวนาในหัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกปี 2566 และแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โลกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง” โดยถ่ายทอดภาพรวมและสถานการณ์ของอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทย ตลอดจนผลกระทบต่างๆ และแนวโน้มของอุตสาหกรรมพลาสติกในอนาคตที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก ภาครัฐ ผู้ผลิตและผู้บริโภคในการสร้างวงจรของอุตสาหกรรมพลาสติกให้เป็นระบบ สอดรับกับแผนความยั่งยืนในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการนำวัสดุพลาสติกไปใช้สำหรับการผลิตได้ทราบถึงแนวโน้มและการประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

            นอกจากนี้สถาบันพลาสติก พร้อมเป็นกำลังให้กับผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ บทวเคราะห์และแนวโน้มสำคัญให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก ได้สามารถเข้าใจพร้อมกับปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ ต่อยอดให้กับธุรกิจได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้ที่

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

ดาวน์โหลด