สถาบันพลาสติก งานประจำปี OIE FORUM 2022 จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) จัดงานประจำปี OIE FORUM 2022 ภายใต้หัวข้อ“Disruptive Change is the New Chance วิกฤตพลิก โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมไทย”

โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานประจำปี OIE FORUM 2022 ของ สศอ. และ นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน

สถาบันพลาสติกนำทีมโดย นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก) ร่วมออกบูธนำผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการพัฒนาภายใต้โครงการปฏิรูปผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Transformation To Bio-Plastics Industry)ที่ได้ร่วมพัฒนากับทาง
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ไปร่วมแสดงและเผยแพร่แนวทางการนำพลาสติกชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมผลงานภายในบูธ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202 (GH 202) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ดาวน์โหลด