กลับมาอีกครั้งกับการต่อยอดธุรกิจ ด้วย BCG Model รุ่น 2

 
ขอเชิญชวน SMEs ปรับโมเดลธุรกิจ รับคำปรึกษาเชิงลึก พัฒนากิจการตามแนวทาง BCG Model 
ท่านจะได้ Workshop เจาะลึกการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน จำกัดเพียง 35 กิจการ
คัดเลือกผู้ประกอบการ 5 กิจการ เข้าสู่การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก First visit ประเมินธุรกิจเบื้องต้น
Consult เชิงลึกตามแนวทาง BCG Model จากผู้เชี่ยวชาญ ตามแนวทาง BCG Model 5 กิจการ
พร้อมวางแผนพัฒนาธุรกิจสู่สากล
 
 
- B (Bioeconomy Model) มุ่งเน้นการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร
- C (Circular Economy Model) การใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าตามหลัก 4R
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิต
- G (Green Economy Model) มุ่งเน้นการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่ตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมกระบวนการผลิต
โดยการลดใช้พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก
 
 
------------------------------------
 
------------------------------------
รับสมัครวันนี้ - 20 ม.ค. 2566
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ฟรีที่ : shorturl.at/frPQ6
------------------------------------
อบรม ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
.
ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวคิด BCG Model โดยกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM)
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02-391-5340 ต่อ 214 (คุณรัตนปทุม)
02-430-6869 ต่อ 1217 (คุณประภาพรรณ)
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43