ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ประกอบการรร่วมสัมมนาในหัวข้อ "Role & Contribution of QI in Trade, Industry, and Innovation"

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งของประเทศ (บพข.) ร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม PMUC Special Talk

ในหัวข้อ "Role & Contribution of QI in Trade, Industry, and Innovation"

โดย Dr.-Ing. Clemens Sanetra
International Expert on Quality Infrastructure, Author of “The answer to the quality challenge: A national quality infrastructure”

ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 - 18.00 น.
ณ โรงแรม Pullman King Power (รางน้ำ)

ผู้สนใจโปรดลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://shorturl.asia/uYvsE หรือ
https://docs.google.com/forms/d/17l9sjU7-mUbFoHSpk9wft1-Gx4tpw9V1wzvc8JYxvuY/edit

 

ขยายเวลาลงทะเบียนถึง 30 พฤษภาคม 2566

รับจำนวนจำกัด เพียง 200 ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-109-5432 ต่อ 890 หรือ [email protected] (พิชชา)

ดาวน์โหลด