สถาบันพลาสติก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรม Kick off รวมพลังจิตอาสา DIPROM Transformation Day

ปลัดฯ ณัฐพล นำทัพดีพร้อม Kick off รวมพลังจิตอาสา DIPROM Transformation Day พลิกโฉมให้ DIPROM กลายเป็น Landmark แห่งใหม่ย่านพระราม 4 (กล้วยน้ำไท)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off รวมพลังจิตอาสา DIPROM Transformation Day ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ภายใต้ โครงการปรับภูมิทัศน์ DIPROM Landmark พระราม 4 (กล้วยน้ำไท) โดยมี ดร.สุรพล ชามาตย์ นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงาน ซึ่งมีนายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ

  


โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ขานรับนโยบายการปฏิรูปองค์กรจากท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งยิ่งใหญ่ พลิกโฉมพื้นที่เพื่อรองรับและส่งเสริมเวิร์คไลฟ์บาลานซ์ในพื้นที่ดีพร้อม พระรามที่ 4 กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการจิตอาสาฯ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และภาคีเครือข่ายพันธมิตร อาทิ สปอ. กพร. สศอ. ธพว. กนอ. สถาบันเครือข่าย และสมาคมฯ ต่าง ๆ มาร่วมแรง ร่วมใจกันดูแลรักษาพื้นที่ให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากกองทัพบก และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่นำรถน้ำมาเติมลงในบ่อน้ำ และกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มอบพันธุ์ไม้มงคล 9 ชนิด จำนวนกว่า 100 ต้น มาให้ปลูกในพื้นที่โดยรอบ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน สถาบันพลาสติก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พลิกโฉมพื้นที่เพื่อรองรับและส่งเสริมเวิร์คไลฟ์บาลานซ์ให้ดียิ่งขึ้น

ดาวน์โหลด