กิจกรรม ศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (K2013) ระหว่างวันที่ 19-27 ตุลาคม 2556

กิจกรรม ศึกษาดูงาน

ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (K2013) ระหว่างวันที่ 19-27 ตุลาคม 2556  

จัดโดย สถาบันไทย-เยอรมัน

 

สอบถามรายละเอีดเพิ่มเติม

ติดต่อที่ คุณชุลีลักษณ์  สีใคร  

เบอร์ติดต่อ  038-930-100 ต่อ 1501