ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน (เฉพาะ CV/Resume) ระบุตำแหน่งที่สมัครและอัตราเงินเดือนที่คาดหวังมาที่
E-mail : [email protected]

เพิ่มเติมข้อมูลได้ที่ : https://www.thaitextile.org/th/about/career.php

ดาวน์โหลด