สถาบันพลาสติกร่วมบรรยายหัวข้อ "Accelerating Thailand Opportunity : Plastics Circular Economy " ภายในงาน Plastics & Rubber Thailand 2024

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดงานแสดงสินค้าสำหรับธุรกิจ อุตสาหกรรม และนวัตกรรม ผู้จัดงาน Plastics & Rubber Thailand 2024 ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมพลาสติกและยางของไทยสามารถเติบโตยอย่างยั่งยืน โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ มุ่งเน้นให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน  โดยภายในงานได้มีการจัดสัมมนา ในหัวข้อ ENLIGHTENING FORUM ON RECYCLING SOLUTIONS & SUSTAINABILITY! เพื่อแสดงให้ถึงความสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ในอุตสาหกรรมพลาสติก ทั้งนี้สถาบันพลาสติกได้ขึ้นบรรยายในหัวข้อ "Accelerating Thailand Opportunity : Plastics Circular Economy " ซึ่งได้กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ แนวทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมพลาสติกสู่ Sustainability Goal และ ปิดท้ายด้วยแนวทางการพัฒนาของระบบการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนด้วยแนวคิด Design-for- recycling หรือ D4R บรรยายโดย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก)

นอกจากนี้ภายในการสัมมนายังได้มีการเผยแพร่ความรู้จากหลากหลายหน่วยงานจากภาคเอกชน ตลอด 4 วันเต็ม

ทั้งนี้สถาบันพลาสติกพร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการให้เกิดการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ไปประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรมผ่านการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ และส่งเสริมให้เกิดการยกระดับวัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติกผ่านบริการการรับรองและการขอใช้ฉลากวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ PCR Resin เป็นการรับรองเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล นอกจากนี้ท่านสามารถพบกับสถาบันพลาสติกได้ที่งาน Plastics & Rubber Thailand 2024 ณ ไบเทค บางนา บูธเลขที่ AE24 Hall100 วันนี้ - 18 พฤษภาคม 2567

ดาวน์โหลด