เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมในสาขาอุตสาหกรรมสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมพลาสติก เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมในสาขาอุตสาหกรรมสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในวันที่ 14 และ 21 มกราคม 2557 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

""

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันพลาสติก ฝ่ายฝึกอบรมและการตลาด

86/6 ซอยตรีมิตร ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-391 5340-43 โทรสาร 02-712 3341

E-mail info@thaiplastics.org

ดาวน์โหลด