หนังสือ "รอบรู้เรื่องพลาสติก"

สถาบันพลาสติก ในฐานะหน่วยงานวิชาการด้านพลาสติก ได้จัดทำหนังสือ "รอบรู้เรื่องพลาสติก" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาสาระ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติก อาทิ วิวัฒนาการของพลาสติก คุณสมบัติและความแตกต่างของพลาสติกชนิดต่างๆ กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เป็นต้น

 

หนังสือ "รอบรู้เรื่องพลาสติก" จัดทำในลักษณะพ๊อกเก็ตบุ๊คขนาด A5 พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติก มียอดตีพิมพ์ทั้งสิ้น 1,500 เล่ม แจกจ่ายให้กับสมาชิกของสถาบันฯ และหน่วยงานการศึกษา โดยมุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับพลาสติกมากขึ้น และสร้างให้เกิดการพัฒนาและอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมพลาสติกกับชุมชนอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด